پزشکان ما | مادا

Enter your keyword

دکتر حسن شایسته
متخصص بيولوژى دهان،پريودنتيست و جراح ايمپلنت از امريكا استاد دانشگاه ucal
دکتر اثنی عشری
متخصص اندودانتیست -عضو هیئت علمی
دکتر نشاندار
جراح دندانپزشک -عضو هیئت علمی
دکتر جهانگیرنیا
متخصص جراحی فک و صورت
دکتر اسکندریون
متخصص مواد دندانی-مدرس دانشگاه
دکتر پرهیزکار
جراح و دندانپزشک
دکترساروقی
جراح دندانپزشک
دکتر ناهیدی
متخصص پروتز های دندانی-عضو هیئت علمی دانشگاه