کنترل کیفیت مواد و تجهیزات و لابراتوار | مادا

Enter your keyword

کنترل کیفیت مواد و تجهیزات و لابراتوار

مادا نماد کیفیت و آراستگی در دندانپزشکی ایران

کنترل کیفیت مواد و تجهیزات و لابراتوار

  آنچه که همیشه ذهن بیماران را درگیر میکند کیفیت خدمات دندانپزشکی و طول عمر آنهاست.اینکه پس از صرف وقت و هزینه بسیار کارایی یک درمان دندانپزشکی در چه حدی خواهد بودبه عوامل متعددی همچون تشخیص و تعیین طرح درمان صحیح و کیفیت مواد و تجهیزات و تخصص و تجربه ی دندانپزشک و انتخاب مواد مناسب بستگی دارد.از میان عوامل ذکر شده به بحث در مورد کیفیت مواد که یکی از مهمترین عوامل موثر بر کارایی درمان میباشد.

به عنوان مثال اگر تاج یک دندان ترمیم شود مسلما ویژگی های ماده ی مورد استفاده بسیار اهمیت داردهرچه استحکام ماده بالاتر باشد مقاومت آن به سایش و تغییر رنگ بیشتر باشد مسلما طول عمر درمان انجام شده طولانی تر خواهد بود.

در مورد تک تک درمان های دندانپزشکی کیفیت ماده چه از لحاظ تعیین طول عمر درمان و چه از لحاظ اثرات سوء احتمالی که بر بافت دهان و تمام بدن خواهد داشت حائذ اهمیت است

لذا مراکز دندانپزشکی موظف هستند علاوه بر انتخاب برند با کیفیت مواد از مراکز معتبر بر نحوه ی انتخاب نوع ماده توسط دندانپزشکان شاغل در مرکز نظارت داشته باشند.بهعبارت دیگر در مورد درمانهای دندانپزشکی توجه به کیفیت مواد و تجهیزات مورد استفاده و بالا بودن راندمان آنها ارتباط مستقیمیبا کیفیت خدمات درمانی ارائه شده دارد و این مساله باید از سوی مرکز درمانی بسیار مورد توجه قرارگیرد

قاچاق مواد دندانپزشکی و ورود غیر قانونی و بعضا تایید نشده مواد نیز یکی از آسیب ها و تهدیدات جدی برای سلامت جامعه محسوب می شود.متاسفانه برخی مراکز درمانی با هدف کاهش هزینه های اولیه مواد دندانپزشکی با کیفیت پایین را با قیمت پایین خریداری می نمایند و در نهایت در کوتاه مدت بیماران متحمل ضرر خواهند شد.البته همانطور که ذکر شد مواردی که در بهبود یا کاهش کیفیت خدمات دندانپزشکی موثر هستند بسیار متعدد است.ولی در این بین کیفیت مواد و تخصص نیروی انسانی از جمله مهمترین عوامل می باشد.اما چگونه یک مرکز درمانی می تواند در بهبود کیفیت درمانهای دندانپزشکی موثر باشد؟

تهیه مواد دندانپزشکی میبایست با نظر تخصصی انجام گیرد تا از تهیه مواد جعلی یا برندهای بی کیفیت یا با کیفیت پایین جلوگیری شود.همچنین شایسته آن است که خرید مواد از شرکت های معتبر و صاحب نام و نمایندگی های رسمی انجام گیرد هرچند این فرایند گمی پر دردسر بوده و هر از گاهی منجر به افزایش هزینه های اولیه میگردد ولی منجر به نتایج درمانی مطلوب و افزایش طول عمر درمان دندانپزشکی خواهد بود.تنها مراکز درمانی ای که واقعا به دنبال اراِیه خدمات مناسب و با کیفیت بالا هستند و سلامت بیماران اولویت اصلی آنها می باشد این مسیر را انتخاب نموده و نهایت دقت نظر را در اجرای اصول به خرج می دهند