بیمه های طرف قرارداد | مادا

Enter your keyword

بیمه

بیمه های طرف قراراداد

با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی،
بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و … بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.
 از اینرو در راستای کاهش هزینه های درمان ،کلینیک دندانپزشکی مادا ، اقدام به انعقاد قرارداد با برخی از بیمه های تکمیلی و بانک ها،  به شرج ذیل نموده است
نکات مهم قبل مراجعه 
  • همراه داشتن کارت بیمه تکمیلی
  • همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی
  • همراه داشتن کارت شناسایی 

 

برای اطلاعات بیشتر برای پذیرش روی آیکون بیمه مورد نظر کلیک نمایید