بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان | مادا

Enter your keyword

بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان

مادا نماد کیفیت و آراستگی در دندانپزشکی ایران

بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان

بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان

تشخیص بیماری های دهان و دندان نخستین گام در درمان دندانپزشکی بیماران به شمار می رود.تشخیص صحیح سبب می شود تا درمانبیمار با حداقل مشکلات درمانی و حداکثر بازدهی انجام شود و توقعات بیماران بر آورده گردد

تشخیص تنها شامل بررسی وضعیت دندانها نمیشود بلکه بایستی محیط دندان و حتی  نواحی حلق،زیر زبان،سقف دهان و غیره نیز مورد یررسی کامل قرار گیرد تا چنان که مشکلی در آن ها وجود دارد ،گزارش گردد.جالب آن است که بسیاری از بیماری ها علايم خاص خودرا دارند. در برخی از مواقع اولین علامت خود را در دهان نشان می دهند و بدین علت است که در کنار معاینه دندان ها از نظر پوسیدگی ،درگیری ریشه،التهاب ریشه و غیره.باید سایر نواحی دهان نیز از لحاظ ضایعات سفید،قرمز،زخم های دهان مانند آفت و هر نوع تغییر دیگر معاینه و بررسی شود تا در صورت وجود بیماری هر چه سریع تر به آن رسیدگی شود

%d8%a2%d9%81%d8%aa%e2%80%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%e2%80%8c