بخش تخصصی اطفال | مادا

Enter your keyword

بخش تخصصی اطفال

ارائه درمانهای تخصصی کودکان شامل ترمیم , پالپوتومی , فیشور سیلنت, فضا نگهداری و غیره

بخش تخصصی اطفال

خدمات اطفال

خدمات دندانپزشکی اطفال از دو جنبه بسیار حایز اهمیت است.یکی از جهت نحوه برخورد پرسنل و پزشک با اطفال به جهت اینکه خاطره ناخوشایندی در ذهن بیمار باقی نماند و دوم از جهت اینکه کودکان مراحل مختلف دندانی را از رویش دندانهای شیری تا اتمام رویش دندان های دایمی طی میکنند که در هر یک از مراحل نکات خاصی در مورد درمان های دندانپزشکی باید در نظر گرفته شود.

به طور کلی خدمات دندانپزشکی اطفال را میتوان به دو دسته خدمات پیشگیری و خدمات درمانی طبقه بندی کرد.خدمات پیشگیری شامل ویزیت های دوره ای و آموزشی بهداشت،بروساژدندانها،درمانهای پیشگیری از پوسیدگی با استفاده از ترکیبات فلوراید مثل ژل یا وارنیش(فلوراید تراپی)فیشور سیلانت و درمانهای پیشگیری ارتودنسی.انجام خدمات پیشگیری برای تمامی کودکان ضرورت داردو منجر به بهبود شرایط بهداشت دهان وجلوگیری از بروز مشکلات شدید دهانی از جمله پوسیدگی دندانها می گرددبه عبارت دیگر خدمات پیشگیری زمانی ارایه می شود که کودک مشکل یا دردی ندارد ولی در صورتیکه دندان های شیری یا دایمی دچار پوسیدگی شوند یا مشکلات دیگر دهانی از جمله التهاب لثه و به هم ریختگی دندان ها اتفاق بیافتد،خدامات درمانی مورد نیاز خواهد بود.

خدمات پیشگیری

ویزیت های دوره ای و آموزشی بهداشت ،از آنجایی که کودکان مراحل مختلف دندانی را سپری می کنند،لذا توصیه میشود از زمان رویش اولین دندان شیری ویزیت دندانپزشکی آغاز شود و پس از آن هر ۶ ماه یکبار جهت بررسی شرایط دهانی معاینه تخصصی صورت گیرد تا در صورت لزوم خدمات پیشگیری و یا درمانی تجویز شود و همچنین آموزش بهداشت دهان و دندان به طور دقیق صورت گیرد.در طی جلسات ویزیت دوره ای ممکن است دندان ها نیاز به بروساژ داشته باشند که در طی آن به صورت تخصصی سطوح دندانها کاملا عاری از پلاک میکروبی میگرد.

فلوراید تراپی

طی مطالعات تحقیقاتی کاملا ثابت شده است که ترکیبات حاوی فلوراید منجر به کاهش بروز پوسیگی های دندانی میگردد.لذا بهتر است به صورت دوره ای درمان پیشگیری با استفاده از ترکیبات فلورایدوار انجام گیرد.دفعات فلورایدتراپی و نوع ترکیب مورد استفاده (ژل،وارنیش و….)بسته به شرایط کودک توسط دندانپزشک تعیین می گردد.

درمان های پیشگیری ارتودنسی

در صورتیکه کودک از ابتدای رویش دندان ها تحت نظر دندانپزشک باشد.در صورتی که عامل منجر به به هم ریختگی دندانی شود میتوان از ابتدا تشخیص داد و با درمان های ساده و ابتدایی از هم ریختگی های شدید دندانی جلوگیری کرد.همچنین این امر منجر به صرفه جویی مالی و زمانی در درمان نیز میگردد و میتوان با صرف هزینه کمتر و زمان کمتر از بروز مشکلات ارتودنسی جلوگیری کرد.img_9025

Comments (25)